En mångsidig transportkoncern till er tjänst

Kuljetus Tornikoski Oy och Tas-Trans Oy är en erfaren och kunnig transportkoncern för sina kunder. Vi uppfyller våra kunders olika transportbehov i Norden, Nordkalottregionen och Central- och Sydeuropa. I praktiken innebär det att vi i dag verkar exakt där vi behövs. Vi har decennier av erfarenhet – professionellt, kundorienterat, tillförlitligt och ansvarsfullt.

Våra servicehallar och kontor ligger i Kuivasjärvi, i Uleåborg och i Forssa med bra transportförbindelser. På båda verksamhetsställena inkluderar vårt tjänsteerbjudande också möjligheten att vid behov lossa och lasta med hjullastare.

Via vår webbplats kan du logga in till systemet med ditt LogiApps-ID som betjänar Kuljetus Tornikoski Oy:s standardtransportbokningar.

Kunnig tjänst till er

Experter inom transport till din tjänst

Vi är glada över att kunna betjäna och hjälpa dig med alla frågor som rör våra transporttjänster. Vi löser dina logistiska behov professionellt, flexibelt och kostnadseffektivt. Vi har branschens bästa spetskunnande.

Kontakta oss