Dataskyddsbeskrivning

Personuppgiftslagen (523/1999) 10 § och 24 §
Datum för uppgörande 29.1.2020

1. Registeransvarig
Kuljetus Tornikoski Oy / Tas-Trans Oy
FO-nummer: 0869028-8 / FO-nummer: 0688819-4
Ratsastuskentäntie 7
90540 Uleåborg

2. Kontaktperson i ärenden angående registret
Susanne Tornikoski
vd, Tas-Trans Oy
tel. +358 440 388 662
susanne@kuljetustornikoski.fi
susanne@tas-trans.fi

3. Registrets namn
Kuljetus Tornikoski Oy:s och Tas-Trans Oy:s kund- och marknadsföringsregister.

4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter
Hantering, implementering, utveckling och övervakning av kundrelationer, kundservice och relaterad kommunikation och marknadsföring.

5. Registrets datainnehåll

Följande uppgifter kan lagras om den registrerade:

• Personens namn
• E-postadress
• Telefonnummer
• Befattning
• Uppgifter om företaget
• IP-nummer
• Navigering på den här webbplatsen

6. Datakällor
Registrets datainnehåll samlas in från den registrerade via formulären på denna webbplats.

7. Utlämnande av uppgifter
Uppgifterna lämnas inte ut, förutom om detta krävs av myndigheter.

8. Överföring av uppgifter utanför EU eller EES
Uppgifter kan lämnas ut till tjänster som verkar utanför EU-medlemsstaternas territorium eller europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Vid överföring av uppgifter följer man kraven i personuppgiftslagstiftningen och vi lämnar ut uppgifter till dessa tjänster på ett sätt som minimerar risken.

9. Personuppgifternas lagringsperiod
Vi lagrar uppgifterna tills vidare. Uppgifterna kan tas bort från registret i enlighet med gällande praxis med hjälp av en registerrensning som utförs med jämna mellanrum.

10. Skydd av register
Uppgifterna samlas i databaser som skyddas av brandväggar, lösenord och andra tekniska medel.

11. Rätt till granskning
Enligt 29 § i personuppgiftslagen har den registrerade rätt att granska uppgifterna i registret. Begäran görs via kontaktformuläret på denna webbplats. Begäran kommer att behandlas av personen som nämns i avsnitt 2.

12. Rätt att kräva korrigering av uppgifter
Enligt 30 § i personuppgiftslagen har den registrerade rätt att begära korrigering eller radering av felaktiga uppgifter som rör honom eller henne i registret. Begäran görs via kontaktformuläret på denna webbplats. Begäran kommer att behandlas av personen som nämns i avsnitt 2.

13. Övriga rättigheter relaterade till behandling av personuppgifter
Enligt 30 § i personuppgiftslagen har den registrerade rätt att förbjuda att den personuppgiftsansvarige behandlar uppgifter om honom/henne för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar. Begäran görs via kontaktformuläret på denna webbplats. Begäran kommer att behandlas av personen som nämns i avsnitt 2.

Allmänna användnings- och avtalsvillkor

Kuljetus Tornikoski Oy / Tas-Trans Oy strävar efter att se till att informationen på webbplatsen är korrekt, fullständig och aktuell, men webbplatsen och dess innehåll tillhandahålls som den är. Ingen garanti, uttryckligt eller underförstådd, görs med avseende på tjänsternas felfrihet, tillförlitlighet eller innehåll. Webbtjänsterna kan innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel.

Upphovsrätt
Äganderätten till materialet i tjänsterna och alla upphovsrätter tillhör Kuljetus Tornikoski Oy / Tas-Trans Oy, med undantag för de material där källan uttryckligen nämns.

Ansvarsbegränsning
Kuljetus Tornikoski Oy / Tas-Trans Oy ansvarar inte på något sätt för direkta, tillfälliga, indirekta, medelbara eller straffbara skador, förluster, kostnader eller förlorade vinster som beror på innehåll relaterat till denna webbplats eller innehåll som laddats ner från den. Finländsk lag ska tillämpas vid eventuella tvister.

Cookies
Denna webbplats använder cookies (”kakor”) för att bland annat övervaka användningen av webbplatsen och för att tillhandahålla riktat personligt innehåll till webbplatsanvändaren. Detta kommer att göra det möjligt att ytterligare utveckla tjänsten så att den blir mer användarvänlig. Du kan blockera användningen av cookies i webbläsaren, men detta kan leda till att webbtjänstens funktionalitet försämras och en del av tjänstens funktionalitet kanske inte fungerar alls. Användarens webbläsare kommer sannolikt att godkänna cookies som standard, men användaren kan också avvisa användningen av cookies i sina webbläsarinställningar. Du hittar mer information om webbläsarspecifik användning i din webbläsares anvisningar.

Google Analytics
Webbplatsen använder Google Analytics användarrapportering. Anonym besökarstatistik grundar sig på rent teknisk information som tillhandahålls av din webbläsare och din Internet-anslutning och denna statistik innehåller inte information om besökaren som person. Demografi- och ämnesrapporteringen samlar in, förutom teknisk statistik, även personliga målgruppsuppgifter, som ålder och kön, samt uppgifter om intressen.

Rapporterna klargör exempelvis hur många av webbplatsens användare som besöker webbplatsen under en viss tid och hur deras beteende varierar beroende på kön. Uppgifterna i rapporterna erhålls från Doubleclicks tredjepartscookie. Om cookien inte är kopplad till någon användare, kan man inte härleda målgruppsuppgifter och ämnen från statistiken. Webbplatsen använder uppgifter från den insamlad målgrupps- och ämnesrapporteringen vid planering av ämnen så att vi kan erbjuda läsare intressanta artiklar. Du kan välja bort Google Analytics med en webbläsarförlängning.

Vad är cookies eller kakor?
En cookie är en fil som lagras på din dator när du besöker webbplatser. Filen innehåller en liten mängd information om vad användaren gör under sitt besök på webbplatsen. Servern skickar information om användarens beteende på webbplatsen till användarens egen webbläsare. Nästa gång användaren besöker samma webbplats kan information hämtas direkt från hans/hennes egen dator i stället för servern.

Är cookies skadliga?
Cookies skadar inte din dator, dina filer eller Internet-användning. Cookies är vanliga textfiler som inte kan innehålla virus. Filerna är dessutom små, så din dators minne blir inte fullt även om du tillåter att cookies lagras på din dator. Cookies möjliggör inte heller åtkomst till användarens hårddiskdata.

Hur kan du hantera cookies?
Du kan hantera och/eller ta bort cookies fritt. Du hittar instruktioner på adressen aboutcookies.org. Du kan ta bort alla cookies på din dator, och de flesta webbläsare kan ställas in för att blockera dem helt och hållet. Tänk dock på att om du blockerar cookies måste du alltid ställa in vissa inställningar igen när du återvänder till webbplatsen. Det kan också hända att du inte kan använda några av tjänsterna och funktionerna på webbplatsen, eller så fungerar de inte korrekt.